Avui: 09:00-22:00 977160041 607421972

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.